Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж

       Өмірдің заманауи дамуы мектеп білімінің сапалы жаңа деңгейге көшуіне мәжбүр етеді, білім беру стандарттарына жоғары талаптар қояды. Елге материалдық және рухани игілік жасауға қабілетті, қиындықтарға төзімді, үйлесімді, дамыған адамдар қажет. Қазіргі мектеп оқушылары   өмірге қалыптасуға тиісті өмірлік дағдылар мен негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыруға міндетті. Мемлекеттің жан-жақты дамуын қамтамасыз ете алатын кәсіпқойларды қайдан алуға болады? Әрине, өсіру! Қазақстандық балалардың жаңа буыны функционалдық сауаттылықты, бәсекеге қабілеттілікті қалыптастыруды, жаңа әлеуметтенген тұлға болу мүмкіндігін талап ететін үлкен әлеуетке ие. Білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде білім беру тәсілдері, адам болмысының әртүрлі салаларына жататын білімдерді, қабілеттерді және құзыреттілікті біріктіретін өмірлік дағдыларды дамытуға көбірек бағдарланады. Жаңартылған білім беру бағдарламалары оқушылардың рухани, адамгершілік саласындағы бейімделуі мен дамуы міндеттерін шешуге, балалардың өмірлік қиындықтарды, психологиялық жанжалдарды жеңуде әлеуметтік және мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға, өзінің жеке "Мен" және әлемдегі және адамдар арасындағы өз орнын іздестіруге мүмкіндік береді.
       Біздің балалардан бәсекеге қабілетті мамандарды өсіру, сапалы білім беруді қамтамасыз ету үшін мұғалімдер уақыт өте келе өз білімін жетілдіріп, жаңа білім беру технологияларын меңгеруі тиіс.
       Қазақстанда білім беру жүйесі 2016 жылдан бастап өзгерістерге ұшырауда. Бұл ғылым мен техниканың, ақпараттық кеңістіктің даму динамикасына негізделген кезең. Адам мобильді және нәтижелі болуы, кәсіптік бағдарды тез өзгертуге, өзгермелі технологияларды игеруге дайын болуы керек. Осының барлығы жоғары оқу орындарында мектептегі оқыту мен кәсіптік даярлыққа қойылатын талаптарды өзгертті. Индивидуумның тиімділігі оның алған білімдерінің санын емес, ол ұстанған білік пен дағдылардың әртүрлілігін және оларды қолдану мүмкіндіктерін анықтайды.
       Мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары - жаңа формация педагогтарының ұстасы. Бұл жерде жаңартылған білім беру жүйесі туралы білім алған қатардағы мұғалім, кеше ғана өскелең ұрпақты түрлі тәсілдермен білім алуға қалай үйрету, алған ақпаратты өмірдің түрлі салаларында қалай қолдану, алынған нәтижелерді талдау және таңдаған қызметінде жетілдіру туралы айқын түсінік алады.

              

       Білім берудің заманауи талаптары көптеген білім беру міндеттерін шешуде өзінің тиімсіздігін көрсететін тек ақпараттық-ағартушылық тәсілден бас тартуымыз керек. Қазір өмірлік дағдыларды қалыптастыру білім берудің ең қажетті компоненті ретінде қарастырылады.
       "Өрлеу "БАҰО "АҚ филиалы" ПҚ БАИ" ұйымдастырған «Орыс тілі» мен «Орыс әдебиеті» мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарында жаңартылған білім беру мазмұнын үйрену бойынша өз білімдерін 2019 жылдың 6-мамыр мен 31-мамыр аралығында кеңейтуге мүмкіндік алдық. Сабақ "Өрлеу "БАҰО" АҚ филиалы" ПҚ БАИ " жоғары кәсіби деңгейдегі маман аға оқытушысы  Жібек Елдесқызы Ермухамедованың жетекшілігімен өтеді.

              

       Мұғалімдер оның нақты, сауатты басшылығымен оқу бағдарламалары мен жоспарларының мазмұнына сүйенеді, жаңа терминологияны меңгереді, теорияға батырылады және өз сабақтарында жаңартылған білім беру мазмұнының стратегиясын қолданады. Сабақ курс тыңдаушылардың ойлауын белсендіруге ықпал ететін түрлі тақырыптық жаттығулардан басталады, мұғалімдерге оқу күні өтетін нақты жоспары ұсынылады. Күн сайын әрбір тақырыптық оқу блогының соңында рефлексия өткізіледі, онда әрбір педагог оқу мақсаттарының жетістіктерін мониторингілеу мақсатында тапсырмаларды орындай отырып, өткен материалды түсіну нәтижелерін талдайды.

              

       Негізгі мақсаттарды пысықтай отырып – ҚМЖ сапалы құруды үйрену, - мұғалімдер кезең-кезеңмен меңгереді, оқу бағдарламасымен, оқу жоспарларымен (ҰМЖ, ОМЖ) жұмыс істеу дағдысын пысықтайды. Курста оқыту макро - және микротоптардың жұмысына негізделген коллаборативті ортада жүргізіледі; рөлдік ойындар өткізіледі, онда әрбір тыңдаушы белгілі бір әлеуметтік рөл атқарады және проблемалы мәселелерді талқылау барысында белсенді білім беру стратегияларын таңдайды.
       Теориялық материалдарды: ойлау түрлері, сөйлеу іс-әрекеті, оқыту стратегияларын зерделеу жұмыстары, микрооқытумен айналыса отырып, мұғалімдер "Орыс тілі" және "Орыс әдебиеті" пәндері бойынша білім берудің жаңартылған мазмұнының бағдарламасын енгізуін практикалық қызметтің баға жетпес тәжірибесін алады. Курс барысында тыңдаушылар алдына қойылған міндеттерді жүзеге асырып қана қоймай, өзінің одан әрі кәсіби өсуі үшін қажетті жаңа мақсаттарды қалыптастырады.

              

       Бағдарлама мұғалімдерге балалардың жеке ерекшеліктерін ескеруге, яғни сараланған тәсілді жүзеге асыруға, сабақтың мақсаттарын тұжырымдауды нақтылауға (S .M. A. R. T принципі бойынша); оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу процесін дер кезінде түзетуге, сондай-ақ оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында жиынтық бағалау жүргізуге мүмкіндік береді.
       Жаңартылған бағдарлама ойлау қабілеттердің жаңа стилін қалыптастыруға мүмкіндік береді, оған ашықтық, икемділік, рефлексивтілік, позициялар мен көзқарастың ішкі көп мағынасының, қабылданатын шешімдердің баламалылығы тән. Жаңартылған бағдарламаның негізгі қалаушы принципі-спиральділік, ол оқыту мақсаттарының жиынтығында, тіпті ең күрделі материалда да түсінікті болады.
       "Инновация" анықтамасы педагогикалық критерий ретінде жиі кездеседі және "жаңашылдық" ұғымдарына негізделеді. Сонымен қатар, латын тілінен нақты аудармадағы инновация "жаңа" емес, "жаңаның ішінде"дегенді білдіреді. Бұл әдіс жеке тұлғаның өзін-өзі жетілдіру қабілетін дамытуға, шешімдерді өзіндік іздеуге, жаңа жағдайда бірлескен қызметке бағытталған. Жаңартылған бағдарлама адамға сыртқы ортамен қарым-қатынас жасауға және социумға бейімделуге мүмкіндік беретін функционалдық сауаттылыққа көп көңіл бөледі.
       Біздің білім беру жүйеміз жаңа дәуірге енеді, ал бір нәрсеге көшу әрдайым көптеген мәселелерге әкеп соғады.

              

              

       Білім берудің жаңартылған мазмұны бағдарламасына сүйене отырып, ағымдағы біліктілікті арттыру курсында басты қағидаттар қойылған мақсаттардың нақтылығы және оқытудың жоғары нәтижелілігі болып табылады. Дәл осы курста мұғалімдер қажетті әдістемелік көмек алады, әркім өзі үшін, әрине, одан әрі жұмыс істеуге көмектесетін ақпарат алады.
       Аға оқытушысы Жібек Елдесқызы Ермұхамедованың кәсіби шеберлігі мен жан-тәнімен берілуі, оның жүйелі және нақты тәсілі топты жоғары нәтижелерге алып келеді.  Айта кету керек, мейірімді жағдай мен салауатты сын педагогтардың шығармашылық және кәсіби өсуіне ықпал етеді. Әрбір тыңдаушыда маман болу керек деген түсінік пайда болады!
 

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында «Орыс тілі»
және «Орыс әдебиеті» пәндері бойынша
мұғалімдердің біліктілігін арттыру
курсының тыңдаушылары

5.png1.jpg4.png3.jpg6.png2.jpg