Жетістіктер көрмесі

 
"Өрлеу" БАҰО АҚ филиалы" Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты" ұжымы "Техникалық және кәсіби білім берудің үздік инклюзивті оқытушысы" республикалық байқауын жоғары деңгейде өткізгені үшін "Өрлеу" БАҰО" АҚ Басқарма төрағасы Гүлнас Кенжетайқызы Ахметованың арнайы алғыс хатымен марапатталды.


     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 

 
   
 
 
 
 


 
 
  ??тты?таймыз!!!

 
 


Құрметті Ауел?азина Тол?ын ??дайберген?ызы!    

??рметті Болегенова Гульзада Марат?ызы!

       «Н?р Отан» партиясыны? Медеу ауданды? филиалы Т?уелсіз еліміз ?мірінде тарихи ма?ызы зор саяси нау?ан кезінде азаматты? белсенділік танытып, 2016 жыл?ы 20 наурызында ?ткен ?аза?стан Республикасы Парламенті М?жілісіні? ж?не М?слихат депутаттарыны? кезектен тыс сайлауыны? жо?ары де?гейде ?туіне салма?ты ?лес ?ос?аны?ыз ?шін ал?ыс білдіреді. ?аза?стан хал?ы д?ние ж?зіне бекем бірлігі жарас?ан ?ркениетті ел екенін та?ыда да бір рет д?лелдеген осынау ?уанышты с?тте, игілікті ісі?ізге мол табыс, отбасы?ыз?а береке – бірлік дені?ізге саулы? тілеймін.

«Н?р Отан» партиясыны? Медеу ауданды?                                                                                                       филиалыны?  т?ра?асы                                                                 С.М?кежанов
 


 
??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!


??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!

Карл Поппер форматы бойынша саяси элементтер пайдалану пікір-сайысыны? семинарында?ы сертификатпен марапаттал?андар:

 

 1. Дюсебаев Ханат Алимжанович
 2. Сагимбаева Гульназ Усеновна
 3. Даулетова Гульназ Естемесовна
 4. Ошакпаева Сагыныш Конысовна
 5. Алпар ?лан Д?йсенбай?лы
 6. Оспан С?ния
 7. Стамбеков Ерик Берикбекович
 8. ?ара??лова Перизат Н??ыман?ызы
 9. Кошербаев Ринад Нуралыулы
 10. Жунусова Жанар Азатбек?ызы
 11. Камбаралиева Индира Талгатовна
 12. Байузакова Айгуль Кусаиновна
 13. Токушева Галия Мырзабаевна
 14. Асемжанова Зейнеп Зикрияновна
 15. Сманова Ардак Омирбековна
 16. Саметова Жайнагуль Кадировна
 17. Ахметова Майра Кемелбековна
 18. Картбаева Дарига Андреевна
 19. Мамырова Анар Тургановна
 20. Абдрахманова Жадыра

 


??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!


?аза?стан Республикасы білім беру ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыру ж?йесін дамыту?а ?ос?ан зор ?лесі ?шін ?стаздар мерекесіне орай т?мендегі ?ызметкерлер марапатталды!
 

1. Ауелгазина Толкын Кудайбергеновна
2. Каракушекова Фатима Наубатовна
3. Отарбаев Бакытжан Аубакирович
4. Бисенбаева Меруерт Кенжегуловна
5. Амирова Кулаш Конарбаевна
6. Сатаев Медет Аманжолович
7. Кишибаева Аида Тумаркановна

??тты?таймыз!!! 


"?рлеу" БА?О" А? филиалы "Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты" ?стаздар куніне орай т?мендегі ?ызметкерлер марапатталды!

1. Нургалиева Дина Жарилкасовна 
2. Оспан Сания
3. Мырзалы Ба?ытжан
4. Сариев Арыстанбек
5. Дуйсембекова Ляззат
6. Мухамадиева Мариямбуви
7. Мамырова Анар Тургановна
8. Измайлова Салимат
9. Атмтаева Мадина
10. Айдарбаева Асель
11. Ермухамедова Жибек Ельдесовна
12. Стамбеков Ерик
13. Молдагожаева Кенжегуль
14. Аувакир Болат
15. Самарканова Аяулым
16. Ибрагим Кайрат
17. Камбаралиева Индира
18. Нуракбаева Айгуль

 ??тты?таймыз!!!


«?здік ?йымдастырушы - т?рбиеші»

облысты? (сырттай) бай?ауыны?  ?орытындысы бойынша 

Бірінші орын «?йымдастырушы – стратег» - Ескелді ауданы Жетісу орта мектебі.
Екінші орын «Жа?ашыл ?йымдастырушы» - Идрышева Гульжан Сапашевна  ?аратал ауданы Лермонтов атында?ы орта мектебі.
?шінші орын «Креативті менеджер - ?йымдастырушы» - Абеуова ?арлы?аш ?азиевна А?су ауданы ?. С?тбаев атында?ы орта мектеп  - гимназиясы.
Номинациялар бойынша:

-         «Білікті ?йымдастырушы» – Аскербекова Сымбат Бал?аш ауданы Топар орта мектебі.
-         «Энтуизаст» – Батырбаева Жамиля ?асымовна Жамбыл ауданы ?.К?рібаев атында?ы орта мектебі.
-         «Лидер» - Атенбекова Акмарал Бахытовна Алак?л ауданы №1 ?абанбай  орта мектебі.

Бай?ау же?імпаздары АОП?БАИ-ны? дипломдарымен  марапатталды. Барлы? ?атысушылар?а сертификаттар берілді.
 
     

     

 


    

??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!

"К?сіби шеберлікті? шы?ына" Республикалы? on-line форумы ж?мысына жо?ары белсенділік таныт?аны ?шін марапатталады:

     

??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!

 

 
??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!

«?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны? М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? ?олдау кафедрасыны? а?а о?ытушысы ?бдіхалы?ова Берікг?л Т?лепберген?ызы жас ?рпа?ты т?рбиелеу ісіндегі елеулі табыстары ?шін «Ы.АЛТЫНСАРИН»

т?сбелгісімен марапатталды.  ?мір жолында е?бекс?йгіштік, ?о?амды? белсенділікпен ерекшеленіп, на?ыз азаматты? ?асиеттерге ие ірі т?л?а ретінде ?бдіхалы?ова Берікг?лді? ?ызметті? е? ?ызы?ты да ?иын саласын ат?арып отыр?анды?ын атап ?ту керек. Берікг?л Т?лепберген?ызы ту?ан елге деген с?йіспеншілік ар?ылы парасатты да рухы биік ?рпа? т?рбиелеу жолында дарынды ?йымдастырушы ?ырынан да к?рініп келеді. ?о?ам игілігіне ба?ыттап отыр?ан ерен е?бектеріні? елімізді? ны?аюына ?осар ?зіндік ?лесі мол. Берікг?л Т?лепберген?ызын же?істі жетістігімен ??тты?тай отырып, осынау игілікті істе ?анаты?ыз талмасын, ?ажыр-?айраты?ыз ?ашанда арта берсін, шы?ар шы?дары?ыз биік болсын деп тілейміз!

 

??ТТЫ?ТАЙМЫЗ!!!

 «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны? Бас?ару ж?не білім сапасы кафедрасыны? а?а о?ытушысы ?асенова Самал ?білжанат?ызын PhD докторлы? д?режесін алуымен шын ж?ректен ??тты?таймыз! Самал ?білжанат?ызы "Болаша? бастауыш сынып м??алімдерін т?л?алы?-ба?дарлы технологиялар негізінде рухани-адамгершілікке т?рбиелеу" атты та?ырыпта докторлы? диссертация ?ор?ап, талабы биік, талпынысы жо?ары ?ызметкер екендігін та?ы бір рет д?лелдей т?сті. Жас та болса ?ылым?а деген ??штарлы?ы ерек Самалды? ?ылыми ж?мыстары халы?аралы? ?ылыми-практикалы? конференцияларда жары? к?рді ж?не о?у-?дістемелік ??ралдарда к?рініс тапты. Ойы зерек, ?станымы мы?ты Самал ?ріптесімізге тола?ай табыстар мен телегей же?істер тілейміз!


8 - наурыз Халы?аралы? ?йелдер к?ніне орай, М??гілік Елімізді? білім беру саласыны? келешегін кемел, дамуын жедел ету жолында?ы н?тижелі е?бегі ?шін


 

 1. Бозымбаева Тамара Сапановна
 2. Сатебаева Кулбагила Кобегеновна
 3. Жунисбаева Гульзат Нурстановна
 4. Саметова Жайнагуль Кадироновна
 5. Амирова Кулаш Конарбаевна
 6. Токушева Галия Мырзабаевна
 7. Ахметова Майра Кемелбековна
 8. Абитова Зайтуна Тастановна
 9. Масимбаева Хуршидам Ташболатовна
 10. Даулетова Гульназ Естемесовна марапатталды

 

 

8 - наурыз Халы?аралы? ?йелдер к?ніне орай,  педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін  жетілдірудегі шы?армашылы? белсенділігі мен к?сіби ізденіс жолында?ы табыстары ?шін

 1. Атмтаева Мадина Канатовна
 2. Шолпанкулова Ания Абыйровна
 3. Тураликова Айгерим Тынысбековна
 4. Киргизбаева Улжан Мергеновна
 5. Акбалакова Актоты Ануарбековна
 6. Сагадилова Айдана  Джумадиловна
 7. Касымбекова Эльмира Талгарбековна
 8. Оспанкулова Динара Еркеновна
 9. Исахан Альфира Болатовна
 10. Кусаинова Бибунур Абилгаппар?ызы марапатталды

8 - наурыз Халы?аралы? ?йелдер к?ніне орай, ?за? уа?ыт бойы ?з міндетін адал ат?арып, ?жымны? ?ркендеуіне сі?ірген е?бегі ?шін

 1. Нурбетова Бахыткуль Кулмановна
 2. Рахимова Гульбахыт Кошербаевна
 3. Кукимбекова Айгуль Игизбаевна
 4. Керимбаева Назерке Турлыбаевна марапатталды.
1.jpg2.jpg3.jpg6.png4.png5.png