Институттың мақсаты

Институттың мақсаты - әлемдік және қазақстандық тәжірибе негізінде педагог қызметкерлердің біліктілігін жүйелі түрде жетілдіру.

 Міндеттері:
-  оқу үдерісінде қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды пайдалану бойынша педагог қызметкерлердің білімдерін жетілдіру;
- педагогтың курс және курсаралық кезеңде біліктілігін арттыру деңгейін критериалдық бағалау жүйесі негізінде анықтау;
- біліктілікті арттыру жүйесіне инновациялық технологияларды енгізуді жеделдету;
- педагог қызметкерлердің функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша курс және курсаралық шаралар ұйымдастыру;
- облыстағы педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінің дамуын ақпараттық-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз      ету;
- педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруда ақпараттық және қашықтықтан оқыту технологияларын тиімді пайдалану;
- білім беруді жаңғырту аясында 12-жылдық білім беру жүйесіне көшу бойынша эксперименттік-тәжірибелік жұмыстарды        ұйымдастыру және жетілдіру.
1.jpg2.jpg4.png6.png3.jpg5.png