«МӘҢГІЛІК ЕЛ» - РУХАНИ ДАМУ НЕГІЗІ» облыстық семинар БАҒДАРЛАМАСЫ

?АЗА?СТАНРЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» «БА?О» А? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ «ДАРЫНДЫ БАЛАЛАР?А АРНАЛ?АН ?Ш ТІЛДЕ
О?ЫТАТЫН ?Л-ФАРАБИ АТЫНДА?Ы АРНАУЛЫ  ГИМНАЗИЯСЫ» ММ

 

 

 

 

«Бекітемін»

«?рлеу» «БА?О» А? Филиалы

Алматы облысы бойынша

П? БАИ   директоры

___________Х.А.Дюсебаев

« ____   »_____ 2016 ж.

 

 

 

«М??ГІЛІК ЕЛ» - РУХАНИ ДАМУ НЕГІЗІ» облысты? семинар БА?ДАРЛАМАСЫ

26 с?уір 2016 жыл

 

 

 

 

АЛМАТЫ – 2016

Та?ырыбы: «М??гілік Ел» - рухани даму негізі»

 

?тетін орны: Алматы облысы, ?арасай ауданы, Алмалыба? ауылы, Хабибуллин к-сі,  №9

 

?тілетін мерзімі:   26 с?уір 2016 жыл, са?ат 10:00

 

?йымдастырушы: Нургалиева  Дина Жарылкасыновна, «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты», «?ылыми - жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді?  о?ыту  ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны?  а?а о?ытушысы

 

Ма?саты: ?рпа? санасына адамгершілік, патриотты?, отаншылды?, ??ндылы?тарды сі?іру жолында?ы «М??гілік ел» идеясыны? негізгі ба?ыттарын ай?ындау. 

 

Міндеттері:

- жас ?рпа?ты? сана-сезіміне «М??гілік  ел» - ?лтты? идеясын сі?іруге ы?пал жасау;

- «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде жас жеткіншектерді жа?а ?аза?станды?  патриотизм рухында т?рбиелеу    

 

 

 

 

СЕМИНАРДЫ? Ж?РГІЗІЛУ БАРЫСЫ

 

Уа?ыты

Іс-шаралар мазм?ны

Жауаптылар

1

930-1000

?она?тарды ?абылдау, тіркеу.

Мектеппен таныстыру

 

«Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде о?ытатын

?л-Фараби атында?ы арнаулы  гимназиясы»

ММ директоры Саурамбаева Баян Н?сіпбек?ызы

2

1000-1020

 

Семинарды? салтанатты ашылуы

«М??гілік елді? алтын дінгегі – береке мен бірлік»

Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы,

с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорды?  ??ЖЖ орынбасары

Ж.Кайыпов атында?ы орта мектеп ?жымы

3

1020-1035

?аза?станды? 

патриотизм – «М??гілік Ел» идеясыны? т?п?азы?ы

Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы,

с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

4

1035-1045

«М??гілік ел т??ыры – ел ?рпа?ы»

?айыркен ??дайберген?ызы ??напина,

?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты?

университетіні? профессоры

5

1045-1055

«М??гілік ел болаша?ы –

 иманды ?рпа?»

Матаев Ерлан Ж?ман?лы,

Алматы облысы, Дін істері бас?армасы

«Дін саласында?ы м?селелерді зерттеу

орталы?ыны?» дінтанушы маманы

6

1055-1105

 

Елбасыны? «М??гілік Ел» идеясын патриотты? д?ниетаным ба?ытында о?ыту ж?не о?ушы белсенділігін ?йымдастыру т?сілдері

Медеуова Б.Б. М.Ма?атаев атында?ы

№ 13 мектеп -гимназиясы

7

1105-1115

 

«Воспитание казахстанского патриотизма на уроках истории»

Болдырева Елена Николаевна,

Талды?ор?ан ?аласы, №8 орта мектеп

8

1115-1125

 

«М??гілік ел-м??гілік м?рат»

Джексембиева Назерке Н?рба?ыт?ызы,

К?ксу ауданы, М??аншы орта мектеп

9

1125-1135

 

«М??гілік ел» бастауы - жа?ашыл ?стаз

Казербаева Гульнар Кулжабаевна

10

1135-1145

«М??гілік ел» - ?лт м?раты

Атабаева Халида Абдулбари?ызы

11

1145-1200

 

«Дарынды балалар?а к?п тілде білім беру жа?дайында ?лтты? ??ндылы?тарды ?алыптастыру»

Нуриева ?анымг?л ?кімхан?ызы,                                        директорды? т?рбие ж?мысы ж?н. орынбасары

12

1200-1230

 

«М??гілік Елді? белгісі- рухы биік ел болу» Т?рбиелік іс-шара

«Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде о?ытатын ?л-Фараби атында?ы арнаулы  гимназиясы»

ММ м??алімдері

13

1230-1300

Семинарды  ?орытындылау

Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы,

с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары;

Нургалиева Дина Жарылкасыновна,

«?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ

«?ылыми - жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді?  о?ыту  ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны?  а?а о?ытушысы

 

 

 

«?рлеу» БА?О» А?Ф

 АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік

 ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары:                                                                Ауелгазина Т.К.                                                          

 

«?ылыми - жаратылыстану (гуманитарлы?)

п?ндерді?  о?ыту  ?дістемесі мен инновациялы?

технологиялар» кафедрасыны? ме?герушісі:                                             Мустафаев А.П.

 

«?ылыми - жаратылыстану (гуманитарлы?)

п?ндерді?  о?ыту  ?дістемесі мен инновациялы?

технологиялар»  кафедрасыны? а?а о?ытушысы                                       Нургалиева Д.Ж.

3.jpg2.jpg4.png1.jpg5.png6.png