Директордың орынбасарлары

 
 

      Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары, саяси ғылымдарының докторы, доцент – Ауелгазина Толқын Құдайбергенқызы

       Толқын Құдайбергенқызы Ауелгазина 1994 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің «Тарих» факультетін «Тарих және қосымша мемлекеттік құқық» мамандығы бойынша үздік дипломмен бітірді. 1994-1997 жж. аралығында Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің «Халықаралық қатынастар» факультетінің «Теориялық және қолданбалы саясаттану» кафедрасы жанындағы аспирантураны оқып, тәмамдады. 1998 жылы  саяси ғылымдар бойынша кандидаттық диссертация қорғады. 1998-1999 жж. Абай атындағы      Алматы мемлекеттік университетіндегі «Теориялық және қолданбалы саясаттану» кафедрасының оқытушысы, 1999-2000 жж. аға оқытушысы, 2001-2002 жж. доцент міндетін атқарушы, 2002-2003 жж. доценті қызметтерін атқарды. Ал, 2003-2006 жж.  аралығында Алматы мемлекеттік университетінің «Халықаралық қатынастар» факультетінің «Теориялық және қолданбалы саясаттану» кафедрасы жанындағы докторантураны оқып, тәмамдады. 2006-2007 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Теориялық және қолданбалы саясаттану» кафедрасының доценті. 2007 ж. саяси ғылымдар бойынша докторлық диссертация қорғады. 2008 ж. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Саясаттану және әлеуметтану» кафедрасының профессоры, 2009-2013 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Магистратура және PhD докторантура институтындағы «Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер» кафедрасының профессоры болып қызмет етті. 
        2013ж. қыркүйек – 2014ж. қаңтар аралығында «ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтындағы» «Тәрбие және тұлғаны әлеуметтендіру» кафедрасының профессоры, 2014ж. қаңтар – 2015ж. ақпан  аралығында «Тәрбие және тұлғаны әлеуметтендіру» кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқарды. 
        Толқын Құдайбергенқызы 2015 жылдың  ақпан айынан бастап «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» директорының ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары.
       Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «ХХ ғ. І-ші ширегіндегі қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі».
       Докторлық диссертациясының тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаның саяси әлеуметтенуі».
       Ғылыми ізденістер саласы: ХХ ғ. І-ші ширегіндегі қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметінің және қоғамды демократияландыру мен саяси өмірді модернизациялаудың, жеке тұлғаның дамуы мен әлеуметтенуінің, саяси институттар мен процестердің дамуының, Қазақстан қоғамын демократияландырудың, Қазақстан Республикасындағы билік жүйесі құрылымының, білім беру мен  саяси құндылықтардың өзекті мәселелері.
       Жарияланымдары: Т.Қ.Ауелгазинаның 200-ден астам ғылыми, оқу-әдістемелік еңбектері республикалық ғылыми басылымдар мен алыс және таяу шетел мемлекеттерінде (АҚШ, Оңтүстік Корея Республикасы, Германия, Пәкстан Ислам Республикасы, Чехия, Болгария, Польша, Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстан) қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланған. Соның ішінде оның «Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаның саяси әлеуметтену ерекшеліктері» атты монографиясы (Алматы, 2006), «ХХ ғ. І-ші ширегіндегі қазақ қайраткерлерінің ұлттық мүдде жолындағы саяси күресі». Оқу құралы. (Алматы, 2001), «Politics socialization in modern condition». School-book. (Исламабад, 2006) қоғамдық ғылымдағы елеулі еңбектер болып табылады. Сондай-ақ, Т.Қ.Ауелгазина «Адам және саясат» (Алматы,  1998), «Қазақстандықтардың саяси әлеуметтенуі: сипаты мен жолдары» (Алматы, 2010), «Болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру негіздері» (Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ: «Ұлағат» баспасы, 2014)  деген оқу құралдарының, «Саясаттану» курсы бойынша оқу-әдістемелік бағдарламасының (Алматы, 2001), «Болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру негіздері» (Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ: «Ұлағат» баспасы, 2014) тақырыбындағы оқу бағдарламасының және «Формирование интеллектуального потенциала нации в условиях высшей школы» (Алматы: Изд.: «Ұлағат» КазНПУ им. Абая, 2012) атты ғылыми жұмыстар жинағының  қосалқы авторы.
       Т.Қ.Ауелгазина ғылыми-педагогикалық қызметін қоғамдық жұмыстармен ұштастыра біледі. Ол Абай атындағы ҚазҰПУ-дегі 23.00.02 – Саяси институттар мен процестер мамандығы бойынша докторлық диссертациялар қорғалатын Д 14.21.03 диссертациялық Кеңесінің ғалым хатшысы (2000-2003 жж.), аталған оқу орнындағы 23.00.02 – Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар мамандығы бойынша докторлық диссертациялар қорғалатын Д 14.21.03 диссертациялық Кеңестің мүшесі (2008-2010 жж.) болды. ҚР Білім және Ғылым Министрлігі оқулықтарға сараптама жасайтын Координациялық эксперттік кеңесінің мүшесі (2008-2011 жж.), 2012ж. «Алматы қаласының сарапшылар клубының» мүшесі. Т.Қ.Ауелгазина саяси ғылым саласы бойынша 25-тен астам кандидаттық, докторлық және PhD докторлық диссертацияларға оппонент және рецензент болып, мамандар дайындауға өз үлесін қосып келеді.

 
 
 

        Директордың оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты – ИБРАГИМ Қайрат Әменұлы

         Қайрат Әменұлы Ибрагимге 2001 жылы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Музыка және ән айту мұғалімі» мамандығы бойынша біліктілік берілді. 2006 жылы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика білімі және тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша аспирантураны бітірді.2014 жылы Шымкент университетін «Педагогика және психология» мамандығы бойынша аяқтап, бакалавр академиялық дәрежесін алды.
           2002 жылы Шымкент қаласындағы №24 С.Ерубаев атындағы орта мектебінде алғашқы еңбек жолын бастады. 2002-2003 жылдар аралығында М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институтының «Гуманитарлық пәндер» кафедрасының оқытушысы. 2003-2006 жылдар аралығында М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика білімі және тарихы, этнопедагогика мамандығының күндізгі бөлім аспиранты.
            Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің2007 жылғы 22 қарашадағы шешімімен (№9 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.
       Ғылыми жұмысының бағыты бойынша «Thomson Reuters» импакт-фактор журналдарында – 1 мақала, Республикалық, Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда – 45 мақала,  5 оқу-әдістемелік, 1 оқу құралы, 1 типтік оқу бағдарламасы жарық көрген.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінде ғылыми тағылымдамадан өткен. «Ордабасы» (2008ж.), «Қазақстан ғалымдары» (2015ж.) энциклопедиясында ғылыми жетістіктері жарық көрген. «Құзыретті педагог» Республикалық ғылыми-әдістемелік, ақпаратық-танымдық журналының редакция алқасының мүшесі.Қ.Ә.Ибрагим «Педагогика және психология» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған 11 магистрлік жұмысқа ғылыми жетекшілік жасап,мамандар дайындауға өз үлесін қосып келеді.10-нан астам кандидаттық, магистрлік диссертацияларға ресми оппонент және рецензентболып, мамандар дайындауға өз үлесін қосып келеді.
         2007-2012 жылдар аралығында М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Жалпы педагогика және этнопедагогика» кафедрасының аға оқытушысы, 2012-2014 жылдараралығында  Шымкент университетінің «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі,2014ж.тамыз - 2016 жылдың қыркүйек айына дейін «ӨРЛЕУ» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты», «Мұғалімнің кәсіби дамуын психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қолдау»  кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқарды.
         Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Қазақтың музыкалық шығармашылық құралдары арқылы мектеп оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеудің педагогикалық технологиясы».
         Ғылыми ізденістер саласы: қазақ музыка шығармашылығы, отансүйгіштік-рухани құндылықтар, өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеудің өзекті мәселелері.
            Жарияланымдары: Қ.Ә.Ибрагимнің 50-ден астам ғылыми, оқу-әдістемелік еңбектері республикалық ғылыми басылымдар мен алыс және шетел мемлекеттерінде (АҚШ, Австрия, Москва, Украина, Өзбекстан, Қырғызстан) қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланған. Соның ішінде, «Қазақ музыка шығармашылығы арқылы оқушыларды патриоттыққа тәрбиелеу әдістемесі» атты оқу құралы  (Шымкент,2013),  Педагогика пәнінен оқу кейстерін қолданудың және студенттердің өзіндік жұмыстарына басшылық етудің әдістемелік нұсқауы (Шымкент, 2006), Сырттай оқитын студенттер үшін педагогикалық пәндерден бақылау жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау (Шымкент,2009), Педагогика пәнінен курс жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау (Шымкент,2010), Педагогика пәнінен студенттердің оқытушы қатысуымен өзіндік жұмысын ұйымдастыру (Шымкент,2011), Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі типтік оқу бағдарламасы (Шымкент,2013),  cонымен қатар,“Future teachers training for application of the Kazakh ethno pedagogy means in the process of schoolchildren’s patriotic education”(IF=0,165) // Life Science Journal Acta Zhengzhou University Overseas Edition (Life Sci J) ISSN: 1097-8135 Volume 11 - Special Issue 5, 2014; Усиление патриотической направленности подготовки будущих учителей в вузе// The Second Interhational conference on development  of pedagogical science in Eurasia. 5th November 2014. Austria, Vienna және т.б. ғылыми мақалалары жарық көрген.

3.jpg4.png5.png1.jpg2.jpg6.png