«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ОБЛЫСТЫҚ СЕМИНАР БАҒДАРЛАМАСЫ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

ТАЛ?АР АУДАНЫ №35 ОРТА МЕКТЕП ГИМНАЗИЯСЫ

 

 

 

 

Бекітемін

«?рлеу» «БА?О» А? филиалы

АОП?БАИ директоры

____________ Х.А. Дюсебаев

«____» _________ 2016 ж.

 

 

 

 

 

«Жаратылыстану п?ндерін о?ытуда критериалды ба?алау ж?йесін

 енгізуді? теориялы?-?дістемелік аспектілері»

 

та?ырыбында?ы

ОБЛЫСТЫ? СЕМИНАР

 

БА?ДАРЛАМАСЫ

 

18 мамыр 2016 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы,  2016

 

Семинарды? та?ырыбы:   «Жаратылыстану п?ндерін о?ытуда критериалды           

                            ба?алау ж?йесін енгізуді? теориялы?-?дістемелік аспектілері»

        Семинарды? ма?саты:   Жаратылыстану п?ндерін о?ытуда  критериалды ба?алау     

      ж?йесін енгізуді? теориялы?-?дістемелік аспектілерін ай?ындау.

       Семинарды? міндеттері:     

-         жаратылыстану п?ндері бойынша критериалды ба?алау  ж?йесін ?олданып, о?ыту формаларын пайдалану;

     -    саба? ?лгілеріне критериалды ба?алау ж?йесін енгізу ж?не  де?гейін ай?ындау;

-         химия, биология, география п?ні м??алімдеріні? іс-т?жірибелерімен б?лісу.

 

       ?тетін мерзімі:  18.05.2016ж.

       ?тетін орны:    Тал?ар ауданы, Талдыб?ла? ауылы,

                             № 35 орта мектеп гимназиясы

       ?йымдастырушы:  Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану   

                                         (гуманитарлы?)  п?ндерін о?ыту ?дістемесі

                                         кафедрасыны? а?а о?ытушысы Адыбаева Л.Д.

        ?атысушылар:  химия, биология, география  п?ні  м??алімдері.

 

 

СЕМИНАРДЫ? Ж?РГІЗІЛУ БАРЫСЫ

 

Уа?ыты

Іс-шаралар мазм?ны

Жауаптылар

1.

9.00 -10.00

Семинар?а ?атысушыларды ?абылдау, тіркеу.

Мектеппен таныстыру

Мектеп ?жымы.

Н?рбатырова А.А.

№ 35 орта мектеп гимназия директоры

2.

1000-1030

 

Семинарды? салтанатты ашылуы.

Жа?артыл?ан ба?дарлама негізінде о?ытуда?ы критериалды ба?алауды? ма?ызы

Дюсебаев Ханат Алимжанович,

х.?.к., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директоры

3.

1030-1040

 

О?ытуда критериалды ба?алауды? тиімділігі

Кишибаева Б. Т.

 

4.

1040-1050

Биология п?ніне критериалды ба?алау ж?йесін  ?олдану

 

Дюсембаева Г.Д.

Жамбыл ауданы, ?.Бейсеуов ат.ОМ

5.

1050-1100

 

География п?нін о?ыту?а критериалды ба?алау ж?йесін   енгізуді? м?ні

         Асылбекова Г.Е.

?арасай ауданы, Абай атында?ы

6.

1100-1110

 

Бактерияларды? ??рылысы, тіршілік етуі

 

Нурма?анбетова Б.А.

?апша?ай ?аласы №3 ОМ биология п?ні м??алімі

7.

1110-1120

 

Табыс критерийін саба?та тиімді ?олдану

Т?й?ынбеков Алтынбек

Талды?ор?ан ?аласы, № 2 орта мектебіні? география п?ні м??алімі

8.

1120-1130

 

Критериалды ба?алау - сапалы білім кілті

Еламанова Елдана

Ерсиновна

?апша?ай ?аласы орта мектеп-гимназиясыны?

география п?ні м??алімі

9.

1130-1140

 

Химиялы? реакцияны? типтері

Музанова А.Е.

?апша?ай ?аласы №3 орта мектебіні? химия п?ні м??алімі

10.

1140-1150

 

Биология саба?ында критериалды ба?алау ар?ылы о?ушыларды ынталандыру

Айдабаева Д.А.

Талды?ор?ан ?аласы, Н.Островский атында?ы №8 орта мектебіні? биология п?ні м??алімі

11.

1150-1200

 

Су ж?не ерітінді та?ырыбын критериалды ба?алау ар?ылы о?ыту

Адият Махсат

Жамбыл ауданы, Б.?ыдырбек?лы атында?ы орта мектебіні? химия п?ні м??алімі

12.

1200-1210

 

О?ушы білімін электронды? ж?йеде ба?алауды? ма?ызы

Жунусова С.К.

Іле ауданы, № 9 ОМ

13.

1210-1220

 

Критериалды ба?алау ар?ылы білім сапасын арттыру

Камзакова Н.К.

Тал?ар ауданы, № 35 орта мектеп гимназия

3.

12.30 -14.30

Секция ж?мыстары. М??алімдермен іс- т?жірибе алмасу: шебер-сынып, саба? ?лгілері, баяндама т.б.

 

Кафедра ?ызметкерлері.

Химия, биология, география п?ні м??алімдері

4.

14.30 -15.00

Семинарды ?орытындылау.

Рефлексия.

Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы,

с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

 

 

                    Директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар

                 ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент:                                    Ауелгазина Т.К.

 

                 Инновациялы? технологиялар ж?не

                 жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерін

                 о?ыту ?дістемесі кафедрасыны?

                 ме?герушісі, ф.-м.?.к., доцент:                                                 Мустафаев А.П.

 

 

 

 

 

 

 

6.png5.png1.jpg3.jpg2.jpg4.png