Тақырып Қаралды
Методы дифференциации обучения младших школьников 77
Бастауыш сынып оқушыларының оқуын саралалау тәсілдері 95
Критериальный подход к оцениванию учебных результатов учащихся 85
Оқушылардың оқу нәтижелерін бағалаудағы критериалдық тәсіл 122
Ученый совет прошел в онлайн режиме 104
Ғылыми кеңес онлайн режимінде өтті 138
Развитие функциональной грамотности чтения в рамках проведения международного исследования PISA 121
PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 177
Использование информационных технологий в преподавании литературы 141
Әдебиеттік оқу пәнінде ақпараттық технологияны қолдану жолдары 165
Особенности разработки заданий для формативного оценивания по обновленному содержанию образования 112
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу ерекшеліктері 174
Основы программирования как фактор развития цифрового пространства 106
Бағдарламалау негіздері – цифрлық кеңістікті дамытудың факторы ретінде 165
Современные подходы по развитию речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков у младших школьников по предметам начальной школы в контексте целей обучения 108
Оқыту мақсаты контексінде бастауыш мектеп пәндері бойынша бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу және ойлау іс-әрекетін, коммуникативтік іскерліктері мен дағдыларын дамытудың заманауи тәсілдері 121
Научно-техническое направление 114
Ғылыми-техникалық бағыт 161
Развитие профессиональных компетенций учителя английского языка 93
Ағылшын тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту 119
Планирование уроков по разделам учебной программы географии 106
География пәнінің оқу бағдарламасының бөлімдері бойынша сабақтарды жоспарлау 147
Оқушылардың ғылыми ізденіс жұмыстарын жоспарлау мен мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту 138
Актуальность преподавания основных идей программы духовно-нравственного воспитания в контексте модернизации общественного сознания, интегрированного с содержанием предмета 142
Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында «Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының негізгі идеяларын пән мазмұнымен интеграциялап оқытудың өзектілігі 163
Эффективность применения различных методов дифференциации в начальной школе 118
Бастауыш оқытуда саралаудың түрлі тәсілдерін қолданудың тиімділігі 128
Эффективность обратной связи в условиях дистанционного обучения по физике 154
Физика пәні бойынша қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыстың тиімділігі 175
Вопросы, обращающие внимание при составлении КСП 162
ҚМЖ-ны құрастыру барысында назар аударатын мәселелер 224
Эффективность графического органайзера для улучшения навыков чтения на уроках английского языка 178
Ағылшын тілі сабағында оқылым дағдысын жақсарту мақсатында графикалық органайзердің тиімділігі 242
Шағын жинақты мектепте біріктірілген сынып-комплектілерде пәндерді оқыту әдістемесі 292
Болашақ ұрпаққа қызмет ету міндетіміз! 231
Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында пәндерді оқыту ерекшеліктері 286
Қашықтан оқытудағы тәжірибе алмасу алаңқайы 323
МДҰ-да қашықтан білім беру: үрдісі, әдістері мен ұйымдастыру түрлері 278
Методика преподавания предметов в класс-комплектах малокомплектных школ 256
Шағын жинақты мектептердің сынып-комплектілерінде пәндерді оқыту әдістемесі 339
Қашықтықтан оқыту – уақыт талабы 282
Дистанционное обучение: актуальные проблемы, пути решения 287
Қашықтықтан оқыту: өзекті мәселелері, шешу жолдары 293
Жұмыла көтерген жүк жеңіл 318
Эффективность обратной связи в условиях дистанционного обучения 294
Қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыстың тиімділігі 375
«CS50. Основы программирования» 289
«CS50. Бағдарламалау негіздері» 319
Роль учителя в развитии функциональной грамотности школьников 283
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы мұғалім шығармашылығының рөлі 258
Инновационное образование – условие совершенствования коммуникативно-информационной компетентности учителей 343
Инновациялық білім беру – мұғалімдердің коммуникативтік-ақпараттық құзыреттілігін жетілдіру шарты 304
Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе «Счастье рождается в семье»! 326
«Бақыт отбасынан басталады» атты республикалық бейне интернет-жобасының байқауына қатысуға шақырамыз! 596
Президент Казахстана провел заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению 226
Қазақстан Президенті Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді 293
Дистанционное обучение 258
Қашықтықтан оқыту 324
“Өрлеу” БАҰО АҚ филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ сіздерді онлайн форматта өткізілетін біліктілікті арттыру курстарына шақырады! 330
Мектептерде қашықтан білім беру қалай жүргізілетін болады? 396
Орта білім беру пәндері бойынша бейне-сабақтардың Республикалық байқауы 432
Пути организации, управления и контроля учебно-воспитательного процесса на основе принципов менеджмента 290
Оқу-тәрбие үдерісін менеджмент ұстанымдары негізінде ұйымдастыру, басқару, бақылау жасау жолдары 361
Полиязычное образование на основе родного языка: вопросы менеджмента, преподавания и оценки 263
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: менеджмент, оқыту және бағалау мәселелері 382
Робототехника – основа образования STEM 293
Робототехника – STEM білім берудің негізі 396
Современные концептуальные основы дошкольного воспитания и обучения в условиях новой парадигмы образования 299
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың заманауи тұжырымдамалық негіздері 427
Цифровизация - новое направление в образовании сегодня 365
«Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде инновациялық технологияларды қолдану тиімділігі» атты ақылы курс басталды 424
Цифрландыру – бүгінгі білім берудегі жаңа бағыт 472
Духовно-нравственное воспитание 319
Рухани-адамгершілік тәрбие беру 347
Концептуальные основы внедрения робототехники в дошкольном образовании 282
Мектепке дейінгі білім беруде Робот техникасын енгізудің тұжырымдамалық негіздері 414
Особенности системы сумативного оценивания в рамках обновленного содержания образования 318
Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жиынтық бағалау жүйесінің ерекшеліктері 545
Методические основы преподавания курса «Абаеведение» 281
«Абайтану» курсын оқытудың әдістемелік негіздері 409
Критериальное оценивание достижений учащихся в рамках обновленной учебной программы 265
Жаңартылған оқу бағдарламасы шеңберінде оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалау 350
Великий Абай – мудрый поэт и мыслитель 257
Вступил в силу Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 244
Новый взгляд на образование и воспитание 247
Новая программа развития образования и науки 234
Робототехника – требование времени 235
Пути использования стратегии активного обучения в эффективном планировании урока в рамках обновления содержания образования 300
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында сабақты тиімді жоспарлауда белсенді оқыту стратегияларын пайдалану жолдары 408
Робототехника – заман талабы 368
Білім мен ғылымды дамытудың жаңа бағдарламасы 395
Білім беру мен тәрбиеге жаңаша көзқарас 308
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы күшіне енді 576
Ұлы Абай – кемел ақын және кемеңгер ойшыл 633
МЕКТЕП ПӘНДЕРІН РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ 365
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ОҚУЛАРЫ 365
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» 386
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 415
ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ЛЕППЕН 426
Абыройлы басшы, биіктерді бағындырған ғалым 410
ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ - ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ 551
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 332
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 456
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 384
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 470
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 482
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 711
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 628
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 556
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 509
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 572
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 540
Халық қалаулыларымен кездесу 540
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 496
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 471
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 530
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 877
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 418
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 530
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 360
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 501
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 351
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 529
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 388
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 643
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 581
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 724
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 438
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 489
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 294
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 499
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 494
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 374
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 468
Обучающая встреча 413
Ғибраты мол кездесу 596
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 457
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 545
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 557
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 677
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 366
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 524
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 392
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 702
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 690
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 279
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 569
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 1182
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 475
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 628
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 730
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 526
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 659
Молодежь – движущая сила общества 830
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 1269
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 886
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 1078
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 913
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 1187
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 1255
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 969
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 964
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 999
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 1049
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 823
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 748
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 1108
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 731
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 1259
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 1205
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 1045
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 1182
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 1336
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 1010
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 780
Латинская графика – основа духовного возрождения 800
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 983
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 746
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 1263
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 1109
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 828
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 1305
Латинский алфавит – основа национальной целостности 848
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 875
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 1350
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 748
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 1422
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 704
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 1128
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 881
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 1185
«Статус учителя – честь страны» 722
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 960
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 397
«Нур Отан» – за счастье детей» 504
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 945
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 1057
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1184
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 1417
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 1105
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 1251
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 1337
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 630
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 1225
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 882
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 1101
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 1243
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 733
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 892
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 2176
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 756
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 928
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 1021
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 748
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 985
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 660
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 846
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 643
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 987
Взаимовыгодное сотрудничество 775
Өзара тиімді әріптестік 885
Өзара тиімді әріптестік 437
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 769
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 1121
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 509
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 933
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 550
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 845
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 1011
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 707
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 1025
Будущее нации 501
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 615
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 980
В рамках акции «Дорога в школу» 666
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 377
Основной закон – фундамент гражданственности 446
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 705
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 509
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 829
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 1183
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 753
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 1117
Конкурс күнделігі 734
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 684
Конкурс күнделігі 20.07.2018 435
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 423
20.07.2018 Конкурс күнделігі 294
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 996
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 940
Үздік жыл психологы 766
Заман талабына сай 419
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 490
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 408
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 501
Халықаралық ынтымақтастық аясында 396
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 425
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 446
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 383
Чем важна обновлённая программа обучения? 347
PISA халықаралық зерттеулері аясында 470
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 427
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 660
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 499
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 510
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 612
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 707
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 416
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 591
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 457
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 458
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 412
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 781
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 357
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 460
Новый взгляд на новое обучение 395
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 555
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 414
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 666
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 507
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 452
На основе вечных ценностей 468
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 566
Обновленная программа - путь в светлое будущее 391
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 2281
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 532
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 432
Сәт сапар! 415
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 507
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 327
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 514
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 518
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 435
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 384
Особенности обучения методом CLIL 669
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 494
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 678
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 487
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 485
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 697
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 505
Рухани жаңғырудың басты бағдары 518
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 490
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 505
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 473
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 523
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 506
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 432
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 532
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 1059
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 448
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 689
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 459
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 454
К главному национальному празднику страны 461
Еліміздің басты мерекесіне орай 468
Опыт освоения обновленного содержания образования 461
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 825
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 681
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 548
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 508
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 665
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 517
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 1387
Особенности организации работы дополнительного образования 424
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 527
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 687
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 794
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 460
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 601
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 601
На основе равных образовательных возможностей 389
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 459
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 461
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 475
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 483
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 524
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 447
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 651
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 476
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 615
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 503
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 496
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 588
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 1093
Критериальное оценивание на практике 691
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 693
Залог качественного обучения 440
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 1229
Эффективные формы профессионального развития учителя 523
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 895
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 555
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 461
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 498
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1180
Роль эффективного планирования уроков 517
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 713
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 636
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 918
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 520
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 694
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 565
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 564
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 492
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 635
Содержание обновленной программы - требование времени 601
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1508
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 520
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 613
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 520
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 897
В помощь учителям математики 500
Математика мұғалімдеріне көмекке 506
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 506
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 512
Предметно-языковое интегрированное обучение 589
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 700
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 1106
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2849
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 529
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 726
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 790
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1899
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 1014
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 778
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 666
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 801
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 640
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 726
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 518
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 642
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 489
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 658
Система критериального оценивания 512
Через совершенствование профессионального мастерства 506
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 917
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 623
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 1162
В помощь редакторам 488
Редакторларға көмек 497
Семья - главная ценность 585
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 2492
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 824
Благоприятные условия для обучения 488
В помощь воспитателям мини-центров 481
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 534
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 622
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 638
В поддержку акции «Дорога в школу» 504
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 538
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 472
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 636
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 902
Знакомимся по-новому 511
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 745
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 406
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 1135
Жаңаша танысайық 542
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 991
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 820
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 558
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 673
В рамках модернизации образования 989
Кезекті ғылыми кеңес өтті 557
Заседание Ученого совета 443
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 672
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 552
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 539
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 615
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 946
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 1026
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 577
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3881
Критериальное оценивание в образовании 1262
Новый взгляд на обновленное образование 527
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 657
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 885
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 595
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 916
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 667
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 742
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 509
На радость детям 580
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 901
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 471
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 489
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 1319
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 781
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 698
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 545
В соответствии с требованиями новой программы 485
Опыт, сотрудничество и перспективы 573
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 580
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 613
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 659
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 754
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 565
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 583
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 735
Новый взгляд на обучение 475
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2837
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 700
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1917
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 863
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3661
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 599
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 3494
Идеи Программы уровневых курсов в действии 529
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 639
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 1015
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 822
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 517
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 645
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 447
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 495
Интегрированная модель критериального оценивания 669
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 420
Новый учитель в новых условиях 529
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 387
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 494
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 825
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 567
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1181
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 788
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 648
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1517
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 568
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 529
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 930
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1678
Интегрированная модель критериального оценивания 680
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1815
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 576
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 1004
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 720
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1159
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 918
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 921
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 836
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 1176
Эффективность критериального оценивания 846
Критериалды бағалаудың тиімділігі 1133
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 631
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 629
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 654
Жаңартылған білім беру-заман талабы 4149
Обучение по-новому – источник успеха 598
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 585
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 601
Обновленное образование - требование времени 939
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 1212
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 852
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 591
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 766
Торжественное вручение партийных билетов 648
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 1001
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 635
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 738
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 622
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 642
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 911
Залог светлого будущего 629
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 884
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 638
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 595
Виды и стратегии чтения 736
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 3023
Развитие профессиональной компетентности педагогов 626
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 837
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 693
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 1208
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 508
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 651
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 658
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 678
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 747
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 983
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 643
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 643
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 1072
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 861
«Обновление содержания образования – требование времени» 623
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 662
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 1346
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 925
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 696
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 902
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 803
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 636
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 538
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 520
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 635
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 782
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 961
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 1027
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 712
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 916
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1260
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1236
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 1175
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 594
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 630
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 596
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 653
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 734
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 571
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 623
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 598
Российский опыт в школьном образовании 590
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 644
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 759
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 890
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 967
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 727
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 814
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 718
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 847
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 598
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 613
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 760
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 704
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 814
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 743
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 753
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 975
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 622
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 623
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 945
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1125
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 588
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1906
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 855
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 699
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 585
Логические задания по естественным дисциплинам 595
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 803
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 842
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 642
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 675
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 711
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 756
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1346
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 615
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 783
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 917
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 959
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 622
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 606
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1709
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 474
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 553
«Высокое небо мысли» 645
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 548
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 1070
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1427
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 1003
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 719
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 813
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1445
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 765
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 2194
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 591
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2450
Направленность на глубокие знания 621
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 699
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 872
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 771
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 627
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 924
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 674
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1753
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 640
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 390
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 699
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 8568
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 453
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 933
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 314
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 550
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 748
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 826
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 682
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 818
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 785
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 613
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 1009
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 674
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 844
Особенности применения современных технологий в начальных классах 710
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 700
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 612
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 636
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 857
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 927
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1608
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 438
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 727
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1349
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 634
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 743
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 702
Пути решения конфликтов в сфере образования 630
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 757
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4811
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 2260
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 839
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 407
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 602
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 731
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 824
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 770
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 702
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 399
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 663
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 720
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 859
Меняется мир, меняемся мы! 1491
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 951
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 952
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 939
Важность предмета «Изобразительное искусство» 811
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 851
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 680
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 630
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 753
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 881
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 807
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 914
Келешек кілті кемел білімде 1141
Наше будущее – в достижении совершенства образования 811
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 813
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 875
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 865
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 11715
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 784
Образованное поколение – будущее Казахстана 939
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 811
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 895
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 752
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 1034
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 722
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 1072
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 573
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 1064
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 812
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1452
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 499
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 809
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1265
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 879
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 1098
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 999
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 1145
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 522
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 8755
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 905
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 532
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 780
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 946
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 867
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 803
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 873
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 899
Семь модулей интегрированного обучения 1031
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 555
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 957
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 896
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 995
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 385
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 920
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 862
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 840
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 727
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 1018
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1260
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 849
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 492
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 810
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 1141
Развитие функциональной грамотности учащихся 948
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 835
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 499
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 595
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 891
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 544
Работа школьных музеев 1025
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 844
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 1021
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 876
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 936
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 920
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 851
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 989
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 882
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 968
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 803
Инновационные технологии в дошкольном образовании 1131
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 864
Сетевое сообщество педагогических работников 1148
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 763
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 1093
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 978
Компетентность – результат функциональной грамотности 893
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 1078
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1515
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 1169
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 915
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 994
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 895
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 956
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1317
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 982
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 1024
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 1080
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 881
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1507
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1391
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 884
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 868
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 1057
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 645
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1510
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 1105
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 999
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 1003
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 1074
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1216
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 981
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1220
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 1054
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 1140
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 968
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1219
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 1098
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 585
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 2156
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1188
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1197
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1185
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 851
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1157
Мастер-классы – основа качественного образования 1015
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 1012
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 1002
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 966
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 2192
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 1004
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 792
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 1007
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 1001
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 1083
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 815
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 1009
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 988
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 833
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 925
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1218
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 956
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1343
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 1016
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 909
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 961
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 1122
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 835
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 2156
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 930
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 958
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 974
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 1102
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 1038
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 1036
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 923
ИКТ- технологии в образовательном процессе 868
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 1055
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 985
170-летие великого акына-импровизатора 939
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 867
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 1115
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 995
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 983
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1251
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 1028
Встреча с известным поэтом Казахстана 1135
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 1139
Знание - ступень к компетентности 915
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 1114
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 1002
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 889
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 910
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1163
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 865
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 975
«Лучший директор школы» 1824
Тағылымды ғұмыр 1166
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 991
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 985
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 1156
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 1146
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 1120
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1839
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1154
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1132
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1169
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 974
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 1041
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 977
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 1122
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1221
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1238
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1228
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1358
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1342
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1536
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2187
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1164
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1676
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1976
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1603
Летопись пяти веков 1240
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1343
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1447
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2256
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1231
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1321
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1226
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1364
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1817
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1410
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1260
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1164
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1296
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1264
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 624
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 606
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1364
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1380
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1481
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2170
Экспериментальная работа 1430
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1500
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1303
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1758
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1903
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1426
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1383
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 803
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1497
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1614
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1415
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1614
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1750
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1541
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1701
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1693
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1516
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1882
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1917
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1297
Bilimland 3045
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1502
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1737
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1408
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1413
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1701
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1591
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 1034
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1136
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1222
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1281
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1190
«Меняется мир- меняемся мы» 1486
Cеминар для преподавателей колледжа 1347
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1162
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1137
Семинар для преподавателей колледжа 1507
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1707
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1360
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1645
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1383
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1394
Методологический семинар 1528
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1441
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1354
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1313
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1513
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1380
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1255
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1671
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1639
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1825
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1446
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1690
Қазақ хандығына 550 жыл 2441
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1868
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 2164
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1914
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3925
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 2077
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2208
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1622
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2594
"Кәсіптік білім - заман талабы" 3095
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2623
Единство Казахстана в дружбе народов 3505
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3242
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3313
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2298
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2714
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2277
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 4043
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 2113
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2307
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1638
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1898
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1759
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1978
Озық тәжірибе көпке ортақ 3063
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2410
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1740
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1869
Поздравления! 2131
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2732
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2206
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1341
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 2114
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 3026
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2803
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1367
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1847
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1930
Флэшмоб неткен керемет! 2049
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 841
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 1107
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1877
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1855
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1972
Біліктілікті арттыру курстары 2184
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 2127
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1151
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1678
Мерекелік құттықтау 2341
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1793
Құрметті әріптестер! 2008
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2575
«Меняется мир, меняемся мы!» 2016
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2237
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1527
Біліктілікті арттыру курстары 2635
3.jpg2.jpg4.png5.png1.jpg6.png